Jouw investering

Voorafgaand aan ieder coachtraject is er een gratis kennismaking.

Naar aanleiding van de kennismaking en jouw hulpvraag maak ik een indicatie over het verwachte aantal coachsessies dat nodig is om jouw doel te behalen.

De basis opbouw van een coachtraject ziet er als volgt uit;

Particulier

*Kortingstarief van €89,- per uur incl. BTW
 • Kennismaking (gratis)
 • Op maat gesteld coachtraject 5 tot 12 coachsessies van anderhalf uur per keer
 • Tussenevaluatie halverwege het traject
 • Eindevaluatie aan het einde van jouw coachtraject
 • Follow-up gesprek ongeveer 6 weken na de laatste coachsessie
 • Tussentijdse opdrachten t.b.v. jouw hulpvraag
 • Inzetten van testen t.b.v. jouw hulpvraag (optioneel)
 • Verslaglegging en voorbereiding 10% van de totaal kosten
 • Digitaal via Teams of life coachsessies op het kantoor van Individu in Schoonhoven
Maak direct een afspraak >

Zakelijk

*Tarief van €109,- per uur excl. BTW
 • Kennismaking (gratis)
 • Op maat gesteld coachtraject van 5 tot 12 coachsessies van anderhalf uur per keer
 • Tussenevaluatie halverwege het traject
 • Eindevaluatie aan het einde van jouw coachtraject
 • Follow-up gesprek ongeveer 6 weken na de laatste coachsessie
 • Tussentijdse opdrachten t.b.v. jouw hulpvraag
 • Inzetten van testen t.b.v. jouw hulpvraag (optioneel)
 • Driegesprekken (management of HR met coach en kandidaat)
 • Verslaglegging en voorbereiding 10% van de totaal kosten
 • Reiskostenvergoeding
 • Digitaal via Teams of op locatie in overleg
Maak direct een afspraak >

*tarieven worden gewijzigd in verhouding tot de professionaliteit en ervaring van de coach Debbie.

Teamcoaching

Als je denkt, het loopt niet zo lekker in het team, dat kan anders. Of als je denkt, dit kan wel eens lastig worden voor het team, laten we preventief hulp inschakelen. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

Alle teamcoach trajecten zijn maatwerk. Wil jij weten wat Individu voor jouw organisatie kan doen vraag dan een gratis kennismaking aan. Kom hier direct in contact.

Vergoedingsmogelijkheden

Voor particulieren coachtraject zijn er momenteel geen vergoedingsmogelijkheden. Medio maart 2022 wordt het nieuwe STAP budget ingevoerd. Onduidelijk is nog of coaching hieronder gaat vallen. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor updates hierover.

Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit jouw werkgever

De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Je hoeft er vaak alleen maar naar te vragen.

De afdeling Human Resources (HR)/personeelszaken beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief. Daarom wordt het zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR-managers.

Soms gaat niet de HR-manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kan je gerust eerst een gratis oriëntatiegesprek plannen met een coach zodat de coach je kan helpen met een plan en een offerte voorstel, dat je daarna kunt voorleggen aan de directeur/leidinggevende.

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR-manager opvragen. Neem je CAO mee naar je coach om de mogelijkheden verder te bespreken.

Een aantal voorbeelden van coaching in je CAO vind je bij de volgende werkgevers:

 • Cao-gemeenten, artikel 8.6: De werknemer krijgt op zijn verzoek na elke periode van 36 maanden loopbaanadvies.
 • CAO Nederlandse universiteiten: Heeft u een dienstverband van minimaal twee jaar bij de universiteit? Dan kunt u gebruikmaken van loopbaanadvies. De universiteit betaalt de kosten voor dit persoonlijke advies.
 • CAO universitair medische centra, artikel 3.5: De medewerker heeft, als hij dat wenst, eenmaal per vijf jaar recht op een loopbaanadvies dat wordt uitgebracht door een door de werkgever aan te wijzen interne deskundige. Als wordt besloten een externe deskundige in te schakelen gebeurt dit in overleg met de medewerker.
 • Algemeen Rijksambtenarenreglement, A&O fonds: als je meer dan 3 jaar onafgebroken bij het Rijk werkt in dienst bent heb je recht op loopbaanadvies t.w.v. €1.500 excl. BTW bij een CMI-gecertificeerde loopbaandeskundige. Deze vind je gemakkelijk in onze zoekfilter door bij specialisaties de optie ‘CMI’ aan te vinken.

Veelgestelde vragen

Wat betekent het dat je bent aangesloten bij de NOBCO?

De Nederlandse Orde van Beroeps COaches is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. Wij geloven dat professionele coaching bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. Het vinden van geschikte coaches kan een uitdaging zijn. Welke coach is het beste voor jou of jouw organisatie en wat is een goede coach eigenlijk? NOBCO maakt verschillen inzichtelijk en biedt de kans om verder te groeien en professionaliseren. Lees hier meer.

Welke voorbereiding is nodig vooraf en tijdens een coachtraject?

Voorafgaande de kennismaking vul je het intakeformulier in, dit geeft een beter beeld van jouw hulpbehoefte. Om het effect van de coachsessies te waarborgen krijg je (meestal) een opdracht mee welke je kunt inzetten tussen de sessies door. Iedere opdracht is vrijblijvend uiteraard, het gaat immers om jouw ontwikkeling.

Betaalt mijn werkgever het coaching traject?

Steeds meer werkgever zien het belang van persoonlijke ontwikkeling en het positieve effect van coaching bij hun medewerkers. Grote kans dus dat jouw werkgever (deels) meebetaald aan jouw coachtraject.

Hoe snel kan ik starten?

Vaak kun je al binnen een paar weken bij Individu Coaching terecht. Door het maatwerk inplannen van coachsessies worden lange wachttijden beperkt. Voor de actuele wachtperiode.

Naar alle vragen

Wil je weten of we een match zijn?

Kom direct in contact >